image

کاربر مهمان

توضیحات

HDRI چیست؟

مخفف High Dynamic Range Imaging (تصویر برداری با دامنه داینامیک بالا) در واقع یک تصویر HDRI همان تصویر HDR پانورامیک یا 360 درجه است.از این تصاویر به عنوان پس زمینه 360 درجه در صنعت شبیه سازی کامپیوتری یا CGI استفاده می شود. فرق این تصاویر با یک عکس معمولی (JPG) ـ 360 درجه ای

فایل HDRI داخلی010 عکس اصلی
category-img فایل HDRI ، داخلی

فایل HDRI داخلی010

author-img
 • 3 ماه پیش
 • 7,000
0
 • 1
فایل HDRI داخلی008 عکس اصلی
category-img فایل HDRI ، داخلی

فایل HDRI داخلی008

author-img
 • 3 ماه پیش
 • 6,000
1
 • 1
فایل HDRI داخلی007 عکس اصلی
category-img فایل HDRI ، داخلی

فایل HDRI داخلی007

author-img
 • 3 ماه پیش
 • 7,000
0
 • 1
فایل HDRI داخلی006 عکس اصلی
category-img فایل HDRI ، داخلی

فایل HDRI داخلی006

author-img
 • 3 ماه پیش
 • 6,000
0
 • 0
فایل HDRI داخلی005 عکس اصلی
category-img فایل HDRI ، داخلی

فایل HDRI داخلی005

author-img
 • 3 ماه پیش
 • 4,000
0
 • 0
فایل HDRI داخلی004 عکس اصلی
category-img فایل HDRI ، داخلی

فایل HDRI داخلی004

author-img
 • 3 ماه پیش
 • 6,000
0
 • 0
فایل HDRI داخلی010 عکس اصلی
category-img فایل HDRI ، داخلی

فایل HDRI داخلی010

author-img
 • 3 ماه پیش
 • 7,000
0
 • 1
فایل HDRI داخلی008 عکس اصلی
category-img فایل HDRI ، داخلی

فایل HDRI داخلی008

author-img
 • 3 ماه پیش
 • 6,000
1
 • 1
فایل HDRI داخلی007 عکس اصلی
category-img فایل HDRI ، داخلی

فایل HDRI داخلی007

author-img
 • 3 ماه پیش
 • 7,000
0
 • 1
فایل HDRI داخلی006 عکس اصلی
category-img فایل HDRI ، داخلی

فایل HDRI داخلی006

author-img
 • 3 ماه پیش
 • 6,000
0
 • 0
فایل HDRI داخلی005 عکس اصلی
category-img فایل HDRI ، داخلی

فایل HDRI داخلی005

author-img
 • 3 ماه پیش
 • 4,000
0
 • 0
فایل HDRI داخلی004 عکس اصلی
category-img فایل HDRI ، داخلی

فایل HDRI داخلی004

author-img
 • 3 ماه پیش
 • 6,000
0
 • 0

مشترک شدن در خبرنامه!