image

کاربر مهمان

توضیحات

متریال PBR بتن
 

این متریال PBR  بتن میباشد میباشد که نمایی از تکسچر آماده بتن صاف  را نشان میدهد و رنگ های خاکستری وسفید   در آن به چشم میخورد . برای فضای  خارجی معماری  استفاده می شود فرم فاکتور آن دایره با پلتفرم PBR Material  می باشد مواد آن تکسچر با سبک کلاسیک برای تری دی مکس  3dsmax   و همه متور رندرها میباشد

متریال بتن سطحی عکس اصلی
category-img تکسچر PBR ، بتن

متریال بتن سطحی

grey-concrete-08
author-img
6
 • 8
متریال بتن صاف_خاکستری عکس اصلی
category-img تکسچر PBR ، بتن

متریال بتن صاف_خاکستری

grey-concrete-09
author-img
7
 • 8
متریال بتن صاف عکس اصلی
category-img تکسچر PBR ، بتن

متریال بتن صاف

grey-concrete-11
author-img
10
 • 6
متریال بتن صاف عکس اصلی
category-img تکسچر PBR ، بتن

متریال بتن صاف

grey-concrete-13
author-img
5
 • 5
متریال بتن صاف عکس اصلی
category-img تکسچر PBR ، بتن

متریال بتن صاف

grey-concrete-14
author-img
4
 • 20
متریال بتن سطحی عکس اصلی
category-img تکسچر PBR ، بتن

متریال بتن سطحی

grey-concrete-15
author-img
2
 • 17
متریال بتن سطحی عکس اصلی
category-img تکسچر PBR ، بتن

متریال بتن سطحی

grey-concrete-08
author-img
6
 • 8
متریال بتن صاف_خاکستری عکس اصلی
category-img تکسچر PBR ، بتن

متریال بتن صاف_خاکستری

grey-concrete-09
author-img
7
 • 8
متریال بتن صاف عکس اصلی
category-img تکسچر PBR ، بتن

متریال بتن صاف

grey-concrete-11
author-img
10
 • 6
متریال بتن صاف عکس اصلی
category-img تکسچر PBR ، بتن

متریال بتن صاف

grey-concrete-13
author-img
5
 • 5
متریال بتن صاف عکس اصلی
category-img تکسچر PBR ، بتن

متریال بتن صاف

grey-concrete-14
author-img
4
 • 20
متریال بتن سطحی عکس اصلی
category-img تکسچر PBR ، بتن

متریال بتن سطحی

grey-concrete-15
author-img
2
 • 17

مشترک شدن در خبرنامه!