image

کاربر مهمان

توضیحات

متریال قلعه سنگی سبز


این متریال قلعه سنگی سبز می باشد و و قدیمی می باشد و رنگ سبز روشن در آن به چشم می خورد فرم فاکتور آن دایره و این را جزو پلتفرم متریال می توان دسته بندی کرد از نظر مواد در دسته تکسچر قرار می گیرد و استایل آن محلی و موتور رندر آن کرونا و ویری می باشد و جزو متریال های شرکت سازنده کویکسل Quixel Megascans می باشد.

متریال سطح سنگی stone surface عکس اصلی
category-img متریال PBR ، عتیقه

متریال سطح سنگی stone surface

author-img
1
 • 3
متریال سطح سنگی stone surface عکس اصلی
category-img متریال PBR ، عتیقه

متریال سطح سنگی stone surface

author-img
0
 • 1
متریال دیوار سنگی stone wall عکس اصلی
category-img متریال PBR ، عتیقه

متریال دیوار سنگی stone ...

author-img
0
 • 1
متریال دیوار گچی plaster wall عکس اصلی
category-img متریال PBR ، عتیقه

متریال دیوار گچی plaster wall

author-img
0
 • 1
متریال دیوار گروت grout wall عکس اصلی
category-img متریال PBR ، عتیقه

متریال دیوار گروت grout wall

author-img
0
 • 1
متریال سنگ خشن عکس اصلی
category-img متریال PBR ، صخره

متریال سنگ خشن

rough rock
author-img
0
 • 1
متریال سنگ خشن عکس اصلی
category-img متریال PBR ، صخره

متریال سنگ خشن

rough rock
author-img
0
 • 0
متریال سنگ خشن عکس اصلی
category-img متریال PBR ، صخره

متریال سنگ خشن

rough rock
author-img
0
 • 0
متریال سنگ خشن عکس اصلی
category-img متریال PBR ، صخره

متریال سنگ خشن

rough rock
author-img
0
 • 0
متریال سنگ خشن عکس اصلی
category-img متریال PBR ، صخره

متریال سنگ خشن

rough rock
author-img
0
 • 0

مشترک شدن در خبرنامه!