image

کاربر مهمان

توضیحات

تصویر HDRI چیست؟

تصاویر HDRI یکی از مهمترین عناصر در نورپردازی سه بعدی می باشد که با فرمت های JPG و HDR در اختیار طراحان سه بعدی قرار میگیرد و با استفاده از آن می توان از تاثیرات این تصاویر بر روی مدل های سه بعدی استفاده کرد و طبیعی بودن کار را تا حد زیادی افزایش داد . به طور مثال در نر

فایل HDRI داخلی010 عکس اصلی
category-img فایل HDRI ، داخلی

فایل HDRI داخلی010

author-img
 • 3 ماه پیش
 • 7,000
0
 • 1
فایل HDRI داخلی009 عکس اصلی
category-img فایل HDRI ، داخلی

فایل HDRI داخلی009

author-img
 • 3 ماه پیش
 • 6,000
0
 • 1
فایل HDRI داخلی007 عکس اصلی
category-img فایل HDRI ، داخلی

فایل HDRI داخلی007

author-img
 • 3 ماه پیش
 • 7,000
0
 • 1
فایل HDRI داخلی006 عکس اصلی
category-img فایل HDRI ، داخلی

فایل HDRI داخلی006

author-img
 • 3 ماه پیش
 • 6,000
0
 • 0
فایل HDRI داخلی005 عکس اصلی
category-img فایل HDRI ، داخلی

فایل HDRI داخلی005

author-img
 • 3 ماه پیش
 • 4,000
0
 • 0
فایل HDRI داخلی004 عکس اصلی
category-img فایل HDRI ، داخلی

فایل HDRI داخلی004

author-img
 • 3 ماه پیش
 • 6,000
0
 • 0
فایل HDRI داخلی010 عکس اصلی
category-img فایل HDRI ، داخلی

فایل HDRI داخلی010

author-img
 • 3 ماه پیش
 • 7,000
0
 • 1
فایل HDRI داخلی009 عکس اصلی
category-img فایل HDRI ، داخلی

فایل HDRI داخلی009

author-img
 • 3 ماه پیش
 • 6,000
0
 • 1
فایل HDRI داخلی007 عکس اصلی
category-img فایل HDRI ، داخلی

فایل HDRI داخلی007

author-img
 • 3 ماه پیش
 • 7,000
0
 • 1
فایل HDRI داخلی006 عکس اصلی
category-img فایل HDRI ، داخلی

فایل HDRI داخلی006

author-img
 • 3 ماه پیش
 • 6,000
0
 • 0
فایل HDRI داخلی005 عکس اصلی
category-img فایل HDRI ، داخلی

فایل HDRI داخلی005

author-img
 • 3 ماه پیش
 • 4,000
0
 • 0
فایل HDRI داخلی004 عکس اصلی
category-img فایل HDRI ، داخلی

فایل HDRI داخلی004

author-img
 • 3 ماه پیش
 • 6,000
0
 • 0

مشترک شدن در خبرنامه!